top of page
profesjonell Kamera

OPPDRAGSFILM
ET EKSEMPEL

 

Statsforvalteren i Agder ønsket en film som kunne vise arbeidet til Ungdomsrådet. Filmen blir bl.a. brukt på skoler i fylket for å rekruttere nye medlemmer til rådet.

Fra oppdragsbeskrivelsen til Statsforvalteren står der:

Ungdomsråd skal være talerøret til ungdommene overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen.

 

Rådet skal representere interessene til ungdommen i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsråd kan også ta opp egne saker.

bottom of page