top of page
Video Editing Timeline

LIKEPERSONFILM™
ET EKSEMPEL

 

Marfanforeningen i Norge bruker film i sitt likepersonarbeid. De valgte å lage flere filmer av samme opptaksmateriale slik at de kunne spisse innhold mot ulike målgrupper.

En stor del av kostnadene ved å lage film, enten det er en lang eller kort film, er knyttet til opptak og faste prosjektkostnader. Da Marfanforeningen fikk støtte fra DAM til å lage likepersonfilm™, valgte de en pakkeløsning bestående av en profilfilm til bruk på Reklamefrie dager, Profilfilm til bruk på sosiale medier og en lengre dokumentarisk oppdragsfilm til bruk på egen nettside. 

For mer informasjon om Likepersonfilm™; formatene som finnes, priser og hvordan man kan søke støtte til produksjonene - ta kontakt på mail.

bottom of page