ET EKSEMPEL PÅ VERSJONERING AV ET PROSJEKT

En stor del av kostnadene ved å lage film, enten det er en lang eller kort film, er knyttet til opptak- og faste prosjektkostnader. Det betyr at dersom man først setter i gang med et prosjekt så er det lurt å vurdere versjonering av filmen i ulike lengder med formål å treffe ulike målgrupper. Marfanforeningen i Norge gjorde dette da de laget ny Likemannsfilm™ i 2015.

Versjonering 1

Profilfilm til reklamefrie dager

 

Versjonering 2

Profilfilm til bruk på Facebook

 

Versjonering 3

Dokumentarisk oppdragsfilm