QR-FILM

Et av satsingsområdene for Filmplot i 2019 er produksjon av innhold til filmer som aktiveres av QR-koder. 

En QR-kode er en skalerbar mosaikk kode, som kan leses eller skannes ved hjelp av en mobil. Når folk skanner en kode linkes man til en nettside eller en videofil. Det er ingen grense på hvor stor eller hvor liten en QR-kode kan være. Den kan fylle en hel husvegg, eller ligge inni i en fyrstikkeske dersom man ønsker det.

qrcode.png

FILMSPEL™

Filmspel™ er et QR- konsept som nå utvikles av Filmplot. Konseptet er en videreutvikling av sjangeren «historisk spel» som har lang og kjent tradisjon i Norge. 

 

I Filmspelet tar Filmplot det tradisjonelle «spelet» som fremfører teater på historiske plasser et steg videre. Kort forklart er Filmspel™ korte filmfortellinger hvor fremvisningen av fortellingen er stedsbunden. Som ved fremførelse av et spel må publikum være fysisk til stede på den historiske plassen når fremføringen vises. Det samme gjelder for et publikum som opplever et Filmspel™. Publikum, eller brukeren, må være fysisk til stede, der hvor den historisk hendelsen en gang skal ha skjedd for å få tilgang til filmfortellingen som deles i Filmspelet.

vl-spel.jpg

Historiske spel er ein eigen sjanger innan friluftsteater. Eit historisk spel er kjenneteikna ved at temaet (handlinga) er henta frå historia eller fortida, og at spelet er knytt til, og blir framført, på den lokale staden handlinga utspant seg.

Temaet kan vere ei reell historisk hending, ei segn eller myte, eller ei forteljing som har gått på folkemunne gjennom mange generasjonar. Personane i spelet kan anten vere oppdikta eller reelle historiske personar.

Store norske leksikon:

https://snl.no/historiske_spel

Bildet hentet fra vl.no 

ET PILOTPROSJEKT OM BARNE-

VANDRERSTIEN I AGDER

 

I løpet av 2019 skal filmplot lage et spennende filmspel om barnevandrerstien i Agder. Prosjektet har målgruppe barn og unge.  

Bilde hentet fra www.barenvandring.no

I Filmspelet™ om barnevandrersiten i Agder oppfordres publikum til å dra på jakt etter QR-koder. Når publikum finner en kode, får de tilgang til en filmatisert fortelling som har sitt utspring i en hendelse hvor de fysisk befinner seg i det de skanner koden. I motsetning til teater-spelet, som gjerne er en lengre forestilling over flere timer, er Filmspelet™ tilpasset mobilbrukeren, både med tanke på programlengde og mobilitet.