OM FIRMAET

Filmplot er et produksjonsselskap hvor ressursbruken tilpasses til de prosjekter som til en hver tid kjøres ved firmaet. Selskapet har kun daglig leder fast ansatt, men bemannes fortløpende når behov for spesialkompetanse oppstår. Dette betyr konkurransedyktige priser og en smidighet som større produksjonshus mangler.

 

Foretaket holder til i Porgrunn og har sør-Norge som sitt primære nedslagsfelt. Daglig leder for firmaet er Torgeir Kalvehagen.

 

Filmplot har tre satsingsområder. Det er: dokumentarisk oppdragsfilm for organsiasjoner med fokus på likepersonarbeid, Oppdragsfilm, reklame og infofilm for næringslivet og fri dokumentarisk produksjon av barnefilm.

PRODUKSJON AV LIKEMANNSFILM™
​Filmplot har spesialisert seg på produksjon av filmer for interesseorganisasjoner med fokus på likepersonarbeid.​ Likepersonfilmene setter organisasjonens likepersonarbeid inn i en filmkontekst. Konseptet bygger på ferdigproduserte maler som er kostnadseffektivt og treffsikker kommunikasjon.

 

PRODUKSJON AV OPPDRAGSFILM
Mange oppdragsfilmer har klare mål om å formidle fakta. «Infotainment» er et Amerikansk begrep som spiller på ordene «information» og «entertainment». En fin blanding mener Filmplot. En god oppdragsfilm bør både underholde, berøre og lære oss noe nytt.

 

PRODUKSJON AV DOKUMENTAR
Et stort satsingsområde for Filmplot er dokumentarproduksjon for barn.
Programproduksjon og formatutvikling av programkonsepter med samme målgruppe er et annet viktig satsingsområde.

 

KONSULENTTJENESTER
Filmplot tilbyr konsulenttjenester til produksjonsselskap som trenger ekstern kompentanse innenfor fagene regi, produksjon og klipp.