en.png

MY FAMILY 2

When people are poor

In this children's movie, collaborators are anonymized, and actors are used to give the voices in the film faces. However, the actors in this movie are not like other actors. They rebel and do not accept that the children the movie is about - is being treated unfairly - because they come from families that are hard up.

Recent figures show that over 92,000 children in Norway are experiencing poverty or that their family are struggling financially. 92 000 children is the same as two pupils in each classroom. In MY FAMILY 2 we get to know two of these children as they explain how they experience poverty in one of the richest countries in the world.

TEASER

MIN FAMILIE 2 - når noen er fattige

 

I denne barnefilmen er medvirkende anonymiserte, og det brukes skuespillere for å gi stemmene i filmen ansikter. Men, skuespillerne i denne filmen er ikke som andre skuespillere. De gjør nemlig opprør og godtar ikke at barna filmen handler om - blir urettferdig behandlet fordi de opplever at familien har dårlig råd.

Nyere tall viser at det finnes over 92000 barn i Norge som opplever fattigdom eller at familien har dårlig råd. 92 000 barn er det samme som to elever i hvert klasserom. I filmen blir vi kjent med to av disse barna når de forteller hvordan de opplever fattigdom i et av verdens rikeste land.