DOKUMENTARISK OPPDRAGSFILM

En stor del av produksjonen ved filmplot er oppdragsfilm. De fleste oppdragsfilmene har klare mål om å formidle fakta. «Infotainment» spiller på ordene «information» og «entertainment». En fin blanding mener Filmplot. En god oppdragsfilm bør underholde, berøre eller lære oss noe nytt selv når temaene er vanskelige å snakkes om.

SE MEG - SNAKK MED MEG

Kompetansesenter rus - region sør og Borgestadklinikken i Telemark ønsket en film som satt fokus på rus, omsorsvikt og hvordan voksne kan bli bedre til å snakke med barn om vonde ting.

 

Vi må tørre å snakke med barn, selv om det oppleves som vanskelig. Med dette standpunktet som utgangspunkt var produksjon av en dokumentarisk oppdragsfilm i gang.

IKKE GOOGLE MARFAN

er en dokumentarisk oppdragsfilm bestilt av Marfan foreningen i Norge.

STILLE FØDSEL

er en film om å miste barn i mors liv. Oppdragsgiver for filmen er Landsforeningen for uventet barnedød.